Жеке нотариустар АҚЖС міндетті сақтандыру

{{ stepTitle | trans }}

Товарищи! реализация намеченных плановых заданий способствует подготовки и реализации дальнейших направлений развития. Задача организации, в особенности же новая модель организационной деятельности обеспечивает широкому кругу (специалистов) участие в формировании направлений прогрессивного развития. С другой стороны реализация намеченных плановых заданий обеспечивает широкому кругу (специалистов) участие в формировании существенных финансовых и административных условий. Разнообразный и богатый опыт реализация намеченных плановых заданий обеспечивает широкому кругу (специалистов) участие в формировании систем массового участия.
24/7 көмек</h4>
    <p>Тәулік бойы Contact-Center және авариялық комиссариат қызметі</p>

24/7 көмек

Тәулік бойы Contact-Center және авариялық комиссариат қызметі

3 минут ішінде онлайн-полис

3 минут ішінде онлайн-полис

Жеке нотариустарға арналған міндетті сақтандыру

Возмещение вреда

Зиянды өтеу

Жеке нотариустың нотариаттық іс-әрекеттер жасауы нәтижесінде үшінші тұлғаларға келтірілген зиянды өтейді

Надежная защита

Сенімді қорғау

Клиенттер тарапынан қойылған талаптармен байланысты күтпеген шығындар болған жағдайда сақтандырылыңыз

Жеке нотариустардың АҚЖС бағдарламасы туралы толығырақ

Жеке нотариустың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру (ЖН АҚЖ МС) - бұл жеке нотариустың нотариаттық іс-әрекеттер жасауы нәтижесінде зиян келтірілген, үшінші тұлғалардың мүліктік мүддесін қорғау.

*Шарттары "Жеке нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 1 шілдедегі № 435-II Заңына сәйкес.

Страхование от противоправных действий третьих лиц

Страхование от противоправных действий третьих лиц

Страхование от кражи легкосъемных деталей

Страхование от кражи легкосъемных деталей

Страхование от стихийных бедствий

Страхование от стихийных бедствий

Страхование от случаев ДТП

Страхование от случаев ДТП

Құжаттар

pdf

Сақтандыру қағидалары
Жеке нотариустар АҚЖС міндетті сақтандыру

(Новый)
pdf

Сақтандыру қағидалары
Жеке нотариустар АҚЖС міндетті сақтандыру

pdf

Сақтандыру қағидалары
Жеке нотариустар АҚЖС міндетті сақтандыру (каз)